Contact

In contact met uw kerk...
U vindt ons kerkgebouw aan de Westvest 2, 4695 EB te Sint Maartensdijk. 0166-664580. 
Heeft u post voor de kerk? Dan kunt u gebruikmaken van de brievenbus aan de voorzijde van de aanbouw.

Ledenadministratie
Wilt u een verhuisbericht, adreswijzigingen, een wijziging in de gezinsrelatie of telefoonnummer doorgeven?
Neemt u dan contact op met de scriba of stuur uw mutatie aan: ledenadministratie@hervormdegemeenterehoboth.nl
Wij willen graag met u in contact blijven. Blijf daarom ook zelf in contact met uw kerk …

Lief en leed
Het 1e aanspreekpunt voor de gemeenteleden is de wijkouderling met wie u kunt praten over vreugde en verdriet, over uw wel en wee. Wilt u bezoek of voorbede bij ziekte, operatie, ziekenhuisopname, huwelijk, jubileum, geboorte of andere bijzonderheden? Laat het de wijkouderling weten…

U kunt altijd niet direct dringende zaken mailen naar ons algemene e-mail adres; info@hervormdegemeenterehoboth.nl. Uw bericht wordt dan doorgezet naar de juiste contactpersoon.