Interieur

TEKENEN AAN DE WAND 
Ons Christelijk geloof telt een aantal symbolen -zinnebeeldige tekenen- waarvan de achtergrond vaak dieper ligt, dan het lijkt en die ons doen herinneren aan betekenisvolle gebeurtenissen uit de Bijbel. Ook in onze kerk, zowel binnen als buiten, vinden we hiervan enkele voorbeelden.

Op het pleintje voor de kerk zien we drie cirkels in de bestrating. 
Voortzetting hiervan vinden we met drie half- bolvormige lampen boven de vergadertafel in de consistoriekamer van de kerk, benevens drie grotere licht-bollen boven het liturgisch centrum. Telkens het getal "drie" voorstellend: Vader, Zoon en Heilige Geest en/of geloof, hoop en liefde.

In de hoek achter de preekstoel, waar twee wanden elkaar ontmoeten, een soort hoeksteen, een klankbord in de vorm van de Griekse letter "I", de beginletter van Jezus en Ichtus, Zoon van God, als rugdekking. 

 
Boven in het klankbord het Christus monogram. De twee door elkaar geschreven beginletters van het Griekse woord Xpietoe. Het monogram werd enige eeuwen na Christus gebruikt als merkteken op de ronde broden, hiermee de betekenis uitbeeldend van: "Jezus als het brood des levens".

Het doopvont is aan drie zijden voorzien van drie symbolische waterdruppels. 

Op de voorkant van de avondmaalstafel komt een wat uitgebreidere symboliek voor. Hieraan geeft de kunstenaar van deze en eerder genoemde symbolen - architect wijlen Ben van Velzen- de volgende uitleg. 
De halve cirkel stelt de Hemel voor met daarin de duif symboliserend de vrede. Vanuit de Hemel naar de aarde de Christus, de Herder en zijn kudde, het gedenkteken van het Avondmaal: "Gedenk, dit is mijn lichaam, gedenk, dit is mijn bloed", brood en wijn.

Aan de gallerij, links naast het orgel, bevindt zich een notenbalk. De noten geven de melodie aan van: "'k Wil U o God mijn dank betalen". Een geschenk van de gemeente bij het in gebruik nemen van de kerk op 31 januari 1965 en gemaakt door leraren van de Lagere Technische School te Sint-Maartensdijk. 


 
Als we al deze "Tekenen aan de wand" goed overdenken, kunnen we misschien ook wel spreken van een "Preek aan de wand".

Architect Ben van Velzen legt in zijn toespraak (1992) tijdens de eerste dienst in het verbouwde en geheel vernieuwde kerkgebouw uit waarom hij tot vormen en symbolen in de vernieuwde kerk is gekomen. "Hieraan ligt de beleving van ruimte ten grondslag en specifiek voor een kerkgebouw met zijn eigen cultuur en emoties.
"Met vormen en kleuren heeft hij geprobeerd om aan de drie dimensies (lengte, breedte, hoogte) er één toe te voegen, namelijk "sfeer". En dan sfeer in de zin van: "hier voel ik me op mijn gemak, hier voel ik mij thuis".Over de door hem in deze kerk toegepaste symbolen kunnen we lezen in hoofdstuk 29 van het boekje "Van Rimpeling tot Golfbeweging" onder de titel:"Tekenen aan de wand". De heer van Velzen bedankt de gemeente "Rehoboth" voor deze prachtige opdracht, die, zo zei hij:"moeilijk, spannend en uitdagend door hem was ervaren". Na een uitgebreide kring van medewerkers te hebben bedankt zegt hij:"Zelden heb ik zo genoten van zo'n geweldige samenwerking".De heer van Velzen sluit zijn toespraak af met de woorden:"We hebben als bouwers ons doel bereikt en dat doel is nu een middel geworden voor uw gemeente".