Orgel

De eredienst bestaat uit een aantal elementen, een van deze elementen is de samenzang. Als gemeente samen zingen van de grote daden Gods; Hem onze lof en dank betuigen in het lied is een niet weg te denken onderdeel van onze eredienst. Om dit zo goed mogelijk tot z'n recht te laten komen is, ter begeleiding en ondersteuning hiervan, een goed kerkorgel een onontbeerlijk instrument. 

Aanvankelijk werd voor de samenzang gebruik gemaakt van een harmonium dat later werd vervangen door een twee voets orgel.
Omstreeks 1980 werden concrete plannen gemaakt voor de aanschaf van een nieuw orgel. Er wordt een orgelcommissie benoemd met aan het   hoofd hiervan de initiatiefnemer Ds. J.J. Roodsant. Deze commissie laat zich adviseren door   terzake deskundigen, waaronder landelijk zeer vooraanstaande organisten. Eenmaal op orgelpad blijkt al gauw, hoeveel orgelbouwers er in ons land zijn en hoe groot de diversiteit is op dit gebied. De commissie staat voor een moeilijke opdracht. Maar na een lange tijd van onderzoek, bestaande uit vergelijkingen, gesprekken en geschrijf en na veel wikken en wegen, komt de commissie tenslotte tot een eensluidend advies. 

Zodra de prijs van het orgel bekend is, kan, nadat de gemeente vooraf goed is voorgelicht, met de geldwervingsactie worden begonnen. Met aftrek van de inruilwaarde van het oude orgel komt het totaal bedrag van het nieuwe orgel op ongeveer f 80.000,--. Het geld komt er! Het orgel kan worden besteld. Met de volle steun van de gemeente wordt aan het orgelmakers- bedrijf Bern. Koch B.V. te Apeldoorn opdracht verstrekt tot de bouw van een kerkorgel.


 
Technisch gezien spreekt men van een 2 klavier mechanisch pijporgel met een dispositie van 11 stemmen, verdeeld over 2 manualen benevens een subbas 16'. Het bevat van klein tot groot, 666 pijpen. Bovendien heeft het een mooi voorfront waardoor het, als onderdeel van het interieur, een sieraad is voor de kerk. Wat de klankgeving betreft, heeft men duidelijk met een vooruitziende blik gebouwd daar deze, in de inmiddels door verbouwing vergrootte kerkzaal, nog steeds ruimschoots voldoet.
Ongeveer een jaar na het verlenen van de opdracht, wordt het orgel op 15 oktober 1982 officieel in gebruik genomen. 

In 2004 is het orgel gerenoveerd door de fa. Nijsse te Oud-Sabbinge. Er zijn toen 12 pijpen van een orgel uit Wierden bijgeplaatst waardoor drie stemmen van het orgel konden vervolmaakt.