Antependium

Het antependium is het 'kleed' dat voor de preekstoel hangt.

groen
Kleur van de hoop, groei en toekomst.
Wordt gebruikt:
- tussen Epifanie en de eerste zondag in de 40-dagentijd
De 40-dagentijd wordt ook wel Passietijd of lijdenstijd genoemd en loopt van Aswoensdag tot Pasen
- tussen Pinksteren en eerste adventszondag.
Deze kleur wordt dus het grootste gedeelte van het jaar gebruikt.

wit
Kleur van het feest.
Wordt gebruikt:
- in de Kersttijd (Kerstnacht t/m Epifanie)
Epifanie = Verschijning van Christus aan de wereld: Drie koningen, op 6 januari
- op Witte Donderdag en
- in de Paastijd (Paasnacht tot Pinksteren)

rood
kleur van het vuur (Heilige Geest).
Wordt gebruikt:
- met Pinksteren, of
- gebeurtenissen waarbij de Heilige Geest een rol speelt: de verjaardag van de kerk (kerkgebouw), of de inwijding van een predikant

roze
Mengkleur van paars en wit: halverwege de voorbereidingstijd breekt het witte van het feest al door.
Wordt gebruikt:
- op de derde (middelste) adventszondag en
- op de middelste zondag in de 40-dagentijd
(zondag Laetare (=verheugt u).
De 40-dagentijd wordt ook wel Passietijd of lijdenstijd genoemd en loopt van Aswoensdag tot Pasen.
(De 40 dagen zijn exclusief de zondagen)

paars
Kleur van voorbereiding, ingetogenheid.
Wordt gebruikt:
- in de Adventstijd (de 5 weken voor Kerst) en
- in de 40-dagentijd
Deze loopt van Aswoensdag tot Pasen en wordt ook wel Passietijd, of lijdenstijd genoemd.

geen
Op Goede Vrijdag hangt er geen antependium. Die dag branden er ook geen kaarsen.
Hiermee wordt de verlatenheid gesymboliseerd.