Jeugd info

(Aan de rechterkant in het Hoofdmenu vind je meer Jeugd info items)

Op een zondagmorgen is de naam van de unit bekend gemaakt tijdens het 'koffiedrinken'. Uit de vele opgaven vermeldde die van Jiska en Yvette de naam "DE BRON". Daar is over nagedacht moet je weten: Ze hebben opgezocht wat Rehoboth betekent: Ruimte. Rehoboth was de naam die Izaäk gaf aan een bron (Genesis 26 vers 22). En is ons geloof niet de bron van (eeuwig) leven? Mooi bedacht, zo kunnen wij (ouderen) van onze jongeren leren! Het bekendmaken van deze naam heeft op een zondagmorgen in maart plaats gehad en daarmee is De Bron officieel in gebruik gesteld. Voor de vrijwilligers die eraan hebben meegewerkt is een terugkomavond georganiseerd als 'beloning' voor hun inzet. De opmerkzame voorbijganger zal inmiddels hebben gezien dat er inplant van het terrein heeft plaats gehad. Dit is spontaan aangeboden en daarmee is alles van 'top tot teen' in orde.

DE BRON
 
Een lief sluiswachterhuisje,
zonder spinnen of miezemuisje,
opgefrist met een kleurtje
en omgeven met een geurtje.
 
Neergezet naast de kerk,
das grote mensenwerk.
Een Godshuisje, knus en rein,
voor de kindertjes klein.
 
Tafels, stoelen en een juf
met een potlood en een stuf.
Bidden, lezen, O' Lieve Heer
en zingen tot uw lof en eer.
 
Zij bedachten tezaam,
hiervoor een nieuwe naam.
Ze gingen naarstig op zoek
in een heel oud Bijbelboek.
 
Izaak kreeg een bron van God
en noemde deze "Rehoboth".
Wij, een plek zónder hinderen
voor onze kleine kinderen.
 
Zij kunnen nu samenkomen
in het huisje van hun dromen,
dat "de Bron" is gaan heten.
Dit moest u even weten.
 
D.L. Koppenhol