Catechisatie

Bij de doop beloven ouders dat ze hun kind zullen voorgaan in de weg van de Heer. Geloofsopvoeding begint daarom thuis, soms letterlijk aan de keukentafel in een goed gesprek over het leven, geloven, twijfels en de zin van alles.
Maar bij de doop heeft ook de gemeente beloofd dat ze de ouders zal ondersteunen. Daarom is er voor jongeren vanaf de leeftijd van het voortgezet onderwijs de jongerencatechese. Catechisatie is een woord dat komt van een Grieks woord voor 'leren'. Nu kan dit snel misverstanden oproepen, als zou het gaan om iets uit je hoofd leren. Dat beeld is nog wel eens van vroeger blijven hangen. Het gaat echter vooral om leren met je hart. Leren voor het leven, om vanuit vertrouwen op God stevig in de wereld te staan.

Wat - wie - wanneer?

- We gaan op allerlei manieren aan de slag met thema's die het leven van jongeren raken. Daarbij gaat de Bijbel open, zodat het licht van het Woord van God over ons leven schijnt.

- Het is voor alle jongeren vanaf groep 8.

- We ontmoeten elkaar eenmaal per 2 weken. Misschien kunt u onderling iets afspreken om samen te rijden? Dit betekent dat er vanaf 18.30 uur eerst iets te drinken is, waarbij we even bijkletsen en rond 20:00 uur is het weer afgelopen.

Wat valt er te vertellen over ons logo? Een vis met wapenrusting...

De vis, de Ichthus, is een christelijk symbool. In het Griekse woord Ichthus zijn de beginletters terug te vinden van “Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser”.
De wapenrusting is de wapenrusting van God uit Efeze 6. Waarbij wordt aangetrokken de gordel van de waarheid en het harnas van de gerechtigheid. Aan de voeten de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen. Het geloof wordt als schild gedragen en de verlossing is de helm. Het zwaard is de Geest, dat wil zeggen de woorden van God. Zo willen we samen gaan kijken en luisteren wat God ook ons te zeggen heeft.