50 jaar Rehoboth

Op 31 januari 2015 was het 50 jaar geleden dat ons kerkgebouw in gebruik werd genomen. Op 1 maart 2016 was het 50 jaar geleden dat we ‘officieel’ een gemeente werden: er kon een kerkenraad geformeerd worden en de sacramenten mochten worden bediend. We vierden en dankten God voor het 50-jarig bestaan van onze gemeente. Er vonden  verschillende activiteiten plaats. Op de pagina 'Activiteiten 50 jaar Rehoboth' kunt u een overzicht zien van de verschillende activiteiten.

De 'Commissie 50 jaar Rehoboth' heeft bij de opzet van de verschillende activiteiten getracht zoveel mogelijk de diversiteit binnen onze de gemeente in het oog te houden.