Ook na 5 april voorlopig geen reguliere diensten

Beste gemeenteleden,

Op donderdag 12 maart 2020 heeft premier Rutte geadviseerd om geen samenkomsten groter dan 100 mensen door te laten gaan dit om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Als kerk gaan we hier natuurlijk gehoor aan geven omdat het natuurlijk niet onze bedoeling is om een mogelijkheid te creëren het virus te verspreiden. Ook beseft de kerkenraad dat juist in deze tijd van een wereldwijde pandemie en veel ouderen die in eenzaamheid in huis moeten verblijven het angstige en verwarrende tijden zijn. Het is voor de kerkenraad een moeilijke afweging geweest met name omdat in de kerkelijke gemeente juist nu gebed en verootmoediging nodig is.

Toch hebben wij gemeend de erediensten maar ook andere bijeenkomsten zoals kringwerk en gemeentevergadering tot in ieder geval 31 maart 2020 geen doorgang te laten vinden.

De zondagsbrief zal wel opgesteld worden om u als gemeentelid te informeren. Deze zondagsbrief kunt u dan op de website vinden. Al het actuele nieuws over de gemeente kunt u vinden op onze website www.hervormdegemeenterehoboth.nl.

Zoals u weet zal er door de EO een dienst op zondagmorgen worden uitgezonden. Deze wordt geleid door ds. de Reuver van de PKN. Op Groot Nieuws Radio om 10.00u is er een kerkdienst met ds. Ron van der Spoel te beluisteren. 

Als u in problemen komt met bijvoorbeeld het doen van boodschappen of iets anders of heeft u behoefte aan een gesprek dan kunt u altijd contact opnemen met de wijkouderling of mailen naar scriba@hervormdegemeenterehoboth.nl.

Wij vragen u om thuis als biddende gemeente van Christus in deze wereld te staan. Dat we in het gebed de nood in de gemeente en de nood van de wereld opdragen aan God. En dat we in ons gebed het belangrijke werk van de mensen die in de zorg werken opdragen. Dat we bidden voor de mensen die besmet zijn, die ziek zijn  maar ook voor de overheden die voor moeilijke beslissingen staan.

Wij wensen u Gods zegen toe voor u en die bij u horen.

Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente Rehoboth te St. Maartensdijk

Aanvulling per maandag 6 april 2020: tot nader order zullen er op zondag géén reguliere diensten worden gehouden.