Ook na 5 april voorlopig ochtendgebeden op zondag

Sint-Maartensdijk, woensdag 18 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Vorige week zaterdag heeft u van ons een brief ontvangen naar aanleiding van de maatregel van de overheid  om in verband met het coronavirus samenkomsten met meer dan 100 mensen te verbieden. Wij hebben u in deze brief op de hoogte gebracht van ons besluit om tot in ieder geval 31 maart de erediensten en andere activiteiten als kringwerk en gemeentevergadering niet door te laten gaan.

Nu, nog geen week later, is er veel gebeurd. Het aantal besmettingen stijgt snel en er zijn veel aanvullende besluiten genomen door de overheid, zoals het sluiten van de scholen en  kinderdagverblijven tot in ieder geval 6 april.

Juist in deze onzekere tijd is het belangrijk om als gemeente verbonden te blijven met God en met elkaar. Daarom zal er in ieder geval DV zondag 22 maart, zondag 29 maart en zondag 5 april om 10.00 uur vanuit de kerk een ochtendgebed worden uitgezonden, die u kunt meeluisteren via internet of kerktelefoon. Deze ochtendgebeden zullen door onze eigen predikant ds. Meeuwissen worden verzorgd.

Tijdens deze ochtendgebeden is er ruimte voor gebed, Bijbellezen, een meditatie en orgel- en pianomuziek. Het ochtendgebed zal worden afgesloten met de zegen. Mocht u graag voorbede willen, dan kunt u dat telefonisch (0166-610684) of per mail (predikant@hervormdegemeenterehoboth.nl) doorgeven aan ds. Meeuwissen.

Ook in deze brief willen wij u er op wijzen dat als u in de problemen komt met het doen van boodschappen of iets anders, dat u dan contact kunt opnemen met uw wijkouderling of scriba (scriba@hervormdegemeenterehoboth.nl). Ook als u behoefte heeft aan een gesprek (per telefoon), kunt u één van hen benaderen.

Wij bidden u, en allen die u lief zijn, Gods zegen en nabijheid toe.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van de Hervormde gemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk

Aanvulling per maandag 6 april 2020: tot nader order zullen er op zondag géén reguliere diensten worden gehouden.