Toch een presentje...

Op zondag 29 maart stond de afscheidsdienst gepland voor onze predikant, Ds. Meeuwissen. Door de gekende omstandigheden kon die dienst helaas niet doorgaan. Juist op de dag waarop het afscheid stond gepland, hield zij in de kerk een dienst waarbij niemand aanwezig was. Bijna niet voor te stellen, maar wel gebeurd.

U begrijpt dat wij natuurlijk niet op die wijze afscheid van onze predikant willen nemen. We gaan een afscheid organiseren op het moment dat de crisis achter de rug is. U wordt daarover nog gei╠łnformeerd.

Na afloop van de laatste dienst waarin zij voorging op 5 april jl., ontving zij namens onze gemeente een presentje. Grote kaarsen met de jaren er op dat ze aan onze gemeente verbonden was en een afbeelding van de kerk erop.